58 675 80 44
58 675 80 44

Oferta

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

- generalne wykonawstwo obiektów budownictwa przemysłowego,
  mieszkaniowego i użyteczności publicznej
- prace modernizacyjne i remontowe obiektów istniejących
- budowa hal przemysłowych i magazynowych na cele biurowe,
  handlowe i usługowe  
- posadzki  przemysłowe betonowe, utwardzane powierzchniowo  
- roboty żelbetowe, place składowe i manewrowe, parkingi

- renowacje starych budynków

- dzierżawe rusztowań, deskowań

- wynajem maszyn budowlanych

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI W SEGMENCIE HYDROTECHNIKI MORSKIEJ

 

     


Zakres działalności w segmencie hydrotechniki morskiej obejmuje:

  • budowę portów morskich – nabrzeża, pirsy, falochrony

  • budowę konstrukcji służących ochronie brzegów morskich

  • budowę obiektów portowych, turystycznych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym – mola, mariny itp.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

  • stacje uzdatniania wody

  • oczyszczalnie ścieków

  • kolektory, magistrale i rurociągi

  • zbiorniki żelbetowe i prefabrykowane sprężone

  • składowiska odpadów

 

 

 

WYNAJEM SPRZĘTU

Prosimy o rozważne składanie zleceń/zamówień na pracę sprzętu gdyż za rezygnację lub przeniesienie do 3 dni przed dniem na który miało zostać wykonane zlecenie będzie skutkowało obciążeniem zleceniodawcy/wynajmującego za dzień pracy sprzętu.

 

GLEMBUD

Jako nowoczesna firma, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą przez cały czas. Nasza strona jest ciągle rozbudowywana i aktualizowana.

Dokładamy wszelkich starań, aby zaprezentować Państwu pełen zakres naszej oferty i wykonanych prac.